Řada lidí je přesvědčená, že s dovednostmi potřebnými k dosahování mimořádných úspěchů se musíte narodit. Takové přesvědčení umožňuje ospravedlnit pohodlnost – k ničemu jinému však dobré není.
Jednou z nejdůležitějších dovedností, které podmiňují dosahování úspěchu, je schopnost být vysoce soustředěný a imunní vůči rušivým vlivům. Dokážete-li se dobře soustředit, jde vám vše mnohem lépe, než když se necháváte rozptylovat všemi možnými vnějšími a vnitřními podněty.


Perfektní soustředěnost vám může pomoci k dosahování čehokoliv realistického, po čem toužíte. Díky soustředěnosti máte automaticky lepší výsledky v práci, ve studiu i osobním životě.

Jak soustředěnost získat? Jak odolávat neustálému rušení z okolí i z vlastní hlavy?


Potřebujete trénink.

Jde o dovednost, kterou je možné si vypěstovat. Budete potřebovat tři týdny až několik měsíců – záleží jen kolik času a energie jste ochotní do sebe investovat. Tato investice se vám ale každopádně mnohonásobně vrátí a nikdo vám tento cenný majetek nevezme.

Tento tréninkový program je vhodný zejména pro teambulding.