Kognitivní funkce představují všechny myšlenkové procesy a úkony, které nám umožňují rozpoznávat, pamatovat si, učit se a přizpůsobovat se neustále se měnícím podmínkám prostředí, v kterém se člověk nachází a vstupuje s nimi do interakce. V životě se setkáváme se stále novými a novými věcmi, kterým se snažíme porozumět. Soustřeďujeme se na výklad, když nám někdo něco vysvětluje, představujeme si, jak budeme postupovat, a chceme si to zapamatovat. Plánujeme trasy, kam se například půjdeme podívat, přemýšlíme, co si sebou zabalíme, na co nesmíme zapomenout a následně vyprávíme, co jsme zažili.

Kognitivní trénink je cílená stimulace mozkových funkcí se zaměřením na vylepšení vícero kognitivních schopností a procesů. Nejčastěji jde o trénování krátkodobé a dlouhodobé paměti, soustředění, prostorové orientace.

Každému tréninku předchází diagnostika, podle které je možné stanovit reálný cíl, kam se můžeme dostat.