Fitko pro mozek v rámci BOTUMY s.r.o. realizovalo pro širokou veřejnost velké množství vzdělávacích aktivit pro trénování mozkových funkcí, zejména pak paměti, koncentrace, logického uvažování či prostorové orientace.

Trénink byl s ohledem na velkou efektivitu a přínos rozšířen o cvičení tai-chi, muzikoterapii a arteterapii.

Účastníci našich seminářů tak majímožnost vyzkoušet si i nadstandardní formy kognitivní stimulace.


V červenci 2018 jsme vzdělávali pracovnice sociálních odborů úřadů měst a obcí Moravskoslezského kraje na výjezdním workshopu v Malenovicích.

V listopadu 2018 jsme uskutečnili vzdělávací seminář pro Kulturní středisko Vratimov.

V únoru 2019 proběhl kognitivně-muzikoterapeutický workshop pro členky spolku Onko-Amazonky z Moravské Ostravy.

V březnu 2019 jsme se zapojili do Národního týdne trénování paměti sérií přednášek pro širokou veřejnost z Ostravy.

V součinnosti s Městským úřadem Hlučín jsme v březnu až červnu 2019 realizovali řadu jednorázových i opakovaných seminářů trénování paměti pro členy klubů seniorů v Hlučíně, Vrablovci, Darkovičkách a Bobrovníkách a také pro klienty Domova pod vinnou horou.

V součinnosti s Městským obvodem Radvanice a Bartovice vyjížděli v dubnu a květnu 2019 na kognitivně-rehabilitační seminář do klubů důchodců v Ostravě Radvanicích a Bartovicích a také do bartovického Domova s pečovatelskou službou.

Dlouhodobou spolupráci jsme navázali se Střediskem pracovní rehabilitace Ostrava Poruba, jehož pracovníci a klienti v průběhu roku 2018 a 2019 pravidelně trénovali kognitivní funkce přímo v našich prostorách.


Již několikrát jsme měly možnost navštívit Centrum trénování paměti. Naše členky, Amazonky, jsou ženy po prodělané onkologické léčbě, mají často různé zdravotní problémy, často také dochází ke zhoršení paměti. Sezení s panem Mgr. Liškou všechny nadchlo, formou hříček a testů jsme si mohly trochu procvičit naše mozkové závity. Určitě jsme ve Fitku pro mozek nebyly naposledy..


Onko- amazonky, www.onkoamazonky.cz, onkoamazonky@volny.cz


Kolegové z Fitka pro mozek (Centra trénování paměti) jsou pro mne vždy zárukou profesionality, lidskosti a v neposlední řadě i objevování sebe sama. Díky jejich kurzu znám už všechna pro mne důležitá telefonní čísla zpaměti. Pro naši organizaci jsme využili aktivity Centra již několikrát a vždy jsme byli my i účastníci našich kurzů velmi spokojeni.

Institut komunitního rozvoje, Ing. Dana Diváková


Za členy klubů důchodců našeho městského obvodu Radvanice a Bartovice bychom rádi chtěli touto cestou poděkovat za úžasné a atraktivní akce: kognitivně – rehabilitační semináře, které jste v našich klubech důchodců dosud uskutečnili. Oceňujeme především Vaši spolehlivost a profesionalitu.
Příjemným a nenásilným způsobem si naši senioři mohli prostřednictvím rozmanitých úkolů procvičit vnímání, paměť, logické myšlení, slovní zásobu, pozornost. Všichni zúčastnění byli v závěru dle jejich reakcí optimisticky naladěni a duševně svěží – a to je v životě člověka s postupujícím věkem velice důležité.
Děkujeme vám za to, že Vašimi nabízenými službami jistě nejen u seniorů vzbuzujete a podporujete zájem o pozitivní přístup k životu a uchováváte tak u nich duševní svěžest.
Těšíme se na další spolupráci s Vámi.


Klub důchodců Radvanice a klub důchodců Bartovice


Za celý kolektiv naši jídelny doporučuji tuto unikátní službu, kterou je Fitko pro mozek. Nezapomínejme, že zdravá mysl určuje náš život.

Zdravá jídelna Slunečnice, Ing. Eva Appeltová