Reference

Fitko pro mozek v rámci BOTUMY s.r.o. realizovalo pro širokou veřejnost velké množství vzdělávacích aktivit pro trénování mozkových funkcí, zejména pak paměti, koncentrace, logického uvažování či prostorové orientace.

Trénink byl s ohledem na velkou efektivitu a přínos rozšířen o cvičení tai-chi, muzikoterapii a arteterapii.

Účastníci našich seminářů tak mají možnost vyzkoušet si i nadstandardní formy kognitivní stimulace.

Co jsme dokázali?

Trénování paměti

Se seniory v Hlučíně.

10.9.2020

Život na třetí

Trénink mozku a paměti. 
Série k vidění zde

27.4.2020

Český rozhlas

na téma „Paměť, soustředěnost, pozornost“, rozhovor vedla paní Naďa Čvančarová.

8. 3. 2020

 

Apple juice meeting

na téma „Trénování paměti nejen pro manažery“, který se konal na Centru podpory inovací VŠB-TU Ostrava.

18.2.2020

Trénování paměti v Domově Slunovrat

v Ostravě pro zaměstnance domova.

10. 2. 2020

IMG_20191210_095358

Trénování paměti

V součinnosti s Městským úřadem Hlučín jsme realizovali řadu jednorázových i opakovaných seminářů trénování paměti pro členy klubů seniorů v Hlučíně, Vrablovci, Darkovičkách a Bobrovníkách a také pro klienty Domova pod vinnou horou.

03-06/2019

Kognitivně- rehabilitační seminář

V součinnosti s Městským obvodem Radvanice a Bartovice vyjížděli v dubnu a květnu 2019 na kognitivně-rehabilitační seminář do klubů důchodců v Ostravě Radvanicích a Bartovicích a také do bartovického Domova s pečovatelskou službou.

Národní týden trénování paměti

a naše série přednášek pro širokou veřejnost z Ostravy.

březen 2019

Muzikoterapie

 kognitivně-muzikoterapeutický workshop pro členky spolku Onko-Amazonky z Moravské Ostravy.

únor 2019

Pravidelný trénink kognitivních funkcí

Dlouhodobou spolupráci jsme navázali se Střediskem pracovní rehabilitace Ostrava Poruba, jehož pracovníci a klienti pravidelně trénovali kognitivní funkce přímo v našich prostorách.

2018- 2019

Vzdělávací seminář

pro Kulturní středisko Vratimov.

listopad 2018

Vzdělávání pracovnic sociálních odborů úřadů měst a obcí

Moravskoslezského kraje na výjezdním workshopu v Malenovicích.

červenec 2018

Děkujeme za spolupráci!

Co o nás říkají absolventi našich vzdělávacích kurzů?

Již několikrát jsme měly možnost navštívit Centrum trénování paměti. Naše členky, Amazonky, jsou ženy po prodělané onkologické léčbě, mají často různé zdravotní problémy, často také dochází ke zhoršení paměti. Sezení s panem Mgr. Liškou všechny nadchlo, formou hříček a testů jsme si mohly trochu procvičit naše mozkové závity. Určitě jsme ve Fitku pro mozek nebyly naposledy..
Kolegové z Fitka pro mozek (Centra trénování paměti) jsou pro mne vždy zárukou profesionality, lidskosti a v neposlední řadě i objevování sebe sama. Díky jejich kurzu znám už všechna pro mne důležitá telefonní čísla zpaměti. Pro naši organizaci jsme využili aktivity Centra již několikrát a vždy jsme byli my i účastníci našich kurzů velmi spokojeni.
Ing. Dana Diváková
Institut komunitního rozvoje
Za členy klubů důchodců našeho městského obvodu Radvanice a Bartovice bychom rádi chtěli touto cestou poděkovat za úžasné a atraktivní akce: kognitivně – rehabilitační semináře, které jste v našich klubech důchodců dosud uskutečnili. Oceňujeme především Vaši spolehlivost a profesionalitu. Příjemným a nenásilným způsobem si naši senioři mohli prostřednictvím rozmanitých úkolů procvičit vnímání, paměť, logické myšlení, slovní zásobu, pozornost. Všichni zúčastnění byli v závěru dle jejich reakcí optimisticky naladěni a duševně svěží – a to je v životě člověka s postupujícím věkem velice důležité. Děkujeme vám za to, že Vašimi nabízenými službami jistě nejen u seniorů vzbuzujete a podporujete zájem o pozitivní přístup k životu a uchováváte tak u nich duševní svěžest. Těšíme se na další spolupráci s Vámi
Klub důchodců Radvanice a klub důchodců Bartovice
Za celý kolektiv naši jídelny doporučuji tuto unikátní službu, kterou je Fitko pro mozek. Nezapomínejme, že zdravá mysl určuje náš život.
Ing. Eva Appeltová
Zdravá jídelna Slunečnice