Účastníci kognitivní rehabilitace mohou využívat i další následné služby MENS SANA, z.ú., které jim mohou usnadnit zvládnutí každodenních problémů zejména v oblasti pracovního uplatnění, rodinného života, či důstojného stáří. Nabízíme pomoc při hledání nebo návratu do zaměstnání, podporu při studiu. Realizujeme pracovní rehabilitaci, přípravu k zaměstnání a podporu samostatného bydlení.

Co je kognitivní rehabilitace

Kognitivní rehabilitace je systematický a pravidelný trénink mozku. Má za cíl zlepšování a podporu kognitivních (poznávacích) funkcí mozku, mezi něž patří především paměť, soustředění, logika, prostorová orientace apod.

Komu je kognitivní rehabilitace určena

Aktivity Centra trénování paměti jsou zaměřeny především na osoby s narušenými poznávacími funkcemi v důsledku traumatického poškození mozku (např. autonehody nebo úder do hlavy při pádu), po cévních mozkových příhodách (např. mrtvice) nebo z důvodu chronického organického (např. demence) nebo duševního (např. psychózy) onemocnění.

Fitko pro mozek rozšířilo své služby pro širokou veřejnost, kde nabízí jedinečné kursy pro zlepšování paměti všech generací.

Fitko pro mozek máme registrováno pod OCHRANNOU ZNÁMKOU s číslem 369531, jakékoli použití našeho „know-how“ je výslovně zakázáno.