Fitko pro mozek?

V obvyklém fitness centru si lidé procvičují svaly a vylepšují fyzickou kondici. V posilovně, kterou je naše FITKO PRO MOZEK, si prostě procvičí mozek - schopnost soustředění, paměť, prostorové vnímání,... Trénink posílí mozkové schopnosti a odbourá stres. V rámci programů Fitka pro mozek nabízíme přednášky, workshopy, kreativní terapie, kognitivní diagnostiku a trénování paměti.

PROFESIONÁLOVÉ V OBORU

V našem týmu mají místo jen skuteční profesionálové svého oboru.

DLOUHODOBÉ ZKUŠENOSTI

V září 2015 otevřela obecně prospěšná společnost MENS SANA nové Centrum trénování paměti, čímž navazuje na dosavadní program kognitivní rehabilitace realizovaný již od roku 2011.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Individuální přístup je základním kamenem, na kterém je naše Fitko pro mozek postaveno.

FITKO PRO MOZEK?

Hlavním záměrem je poskytování širokého spektra kognitivně-rehabilitačních aktivit, za využití různých variant tréninku:

  • počítačové programy vyvinuté speciálně pro kognitivní rehabilitaci (Happy Neuron)
  • arteterapie a muzikoterapie (výtvarná a umělecká činnost jako prostředek rehabilitace)
  • didaktický systém Logico Piccolo
  • metoda tužka–papír (řešení písemných a grafických úkolů)
  • další tréninkové pomůcky a kolektivní hry
Zmíněné aktivity probíhají individuální i skupinovou formou.
NABÍZÍME
  • KURSY PRO ZLEPŠOVÁNÍ PAMĚTI
  • TEAMBUILDINGOVÉ PROGRAMY NA MÍRU
  • PŘEDNÁŠKY

Reference

Reference, které píší náš příběh! Přesvědčíme vás, že s našimi službami budete spokojeni stejně jako ostatní klienti.
Institut komunitního rozvoje

Institut komunitního rozvoje

Ing. Dana Diváková

"Kolegové z Fitka pro mozek (Centra trénování paměti) jsou pro mne vždy zárukou profesionality, lidskosti a v neposlední řadě i objevování sebe sama. Díky jejich kurzu znám už všechna pro mne důležitá telefonní čísla zpaměti. Pro naši organizaci jsme využili aktivity Centra již několikrát a vždy jsme byli my i účastníci našich kurzů velmi spokojeni. "

ONKO- AMAZONKY

ONKO- AMAZONKY

www.onkoamazonky.cz, onkoamazonky@volny.cz

"Již několikrát jsme měly možnost navštívit Centrum trénování paměti. Naše členky, Amazonky, jsou ženy po prodělané onkologické léčbě, mají často různé zdravotní problémy, často také dochází ke zhoršení paměti. Sezení s panem Mgr. Liškou všechny nadchlo, formou hříček a testů jsme si mohly trochu procvičit naše mozkové závity. Určitě jsme v porubském Fitku pro mozek nebyly naposledy..."

Klub důchodců Radvanice a klub důchodců Bartovice

Klub důchodců Radvanice a klub důchodců Bartovice

"Za členy klubů důchodců našeho městského obvodu Radvanice a Bartovice bychom rádi chtěli touto cestou poděkovat za úžasné a atraktivní akce: kognitivně – rehabilitační semináře, které jste v našich klubech důchodců dosud uskutečnili. Oceňujeme především Vaši spolehlivost a profesionalitu.
Příjemným a nenásilným způsobem si naši senioři mohli prostřednictvím rozmanitých úkolů procvičit vnímání, paměť, logické myšlení, slovní zásobu, pozornost. Všichni zúčastnění byli v závěru dle jejich reakcí optimisticky naladěni a duševně svěží – a to je v životě člověka s postupujícím věkem velice důležité.
práci s Vámi."

Více referencí zde

Více referencí zde

Spojte se s námi

Kde nás najdete? 

Centrum trénování paměti
Bulharská 1561/7
708 00 Ostrava-Poruba

Zodpovědná osoba

Mgr. Antonín Liška
vedoucí Centra trénování paměti
tel. 774 452 039
e-mail: a.liska@menssana.cz

Kontaktujte nás